Optymalizacja procesów biznesowych

Zarządzanie finansami

Konsulting

Solvando to firma konsultingowa specjalizująca się w optymalizacji procesów biznesowych, zarządzaniu finansami, kontrolingu i sprawozdawczości zarządczej oraz pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania - głównie dla firm z obszaru MŚP. Celem i efektem realizowanych działań jest lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów (fizycznych i finansowych), zwiększenie efektywności aktywów, zwiększenie konkurencyjności na rynku, ograniczenie kosztów a w konsekwencji poprawa wyników finansowych oraz zwiększenie wartości firmy.

Kiedy warto skorzystać z usług Solvando? Wtedy gdy któreś z poniższych stwierdzeń pasuje do Państwa firmy:

  • Firma dynamicznie się rozwija ale organizacja nie nadąża za jej wzrostem, trudno zapanować nad wszystkimi elementami biznesu.
  • Właściciele nie są już w stanie, tak jak dotychczas, samodzielnie zarządzać całością biznesu, ciągle trzeba zatrudniać nowe osoby, a to zwiększa koszty.
  • Dotychczasowe procedury i istniejące procesy powodują ciągłe opóźnienia w przygotowaniu dokumentów finansowych.
  • Zarząd nigdy nie otrzymuje na czas właściwych informacji finansowych i nie wiadomo czym jest to spowodowane.
  • Firma nie jest przygotowana do wejścia w życie Jednolitego Pliku Kontrolnego - naraża ją to na konsekwencje karno-skarbowe.
  • Coraz częściej zdarzają się braki gotówki na spłatę bieżących zobowiązań, mimo iż wyniki finansowe są dobre.
  • Firma ma pomysł na dalszy rozwój, potrzebuje na to kapitału, ale nie ma czasu ani osoby, która mogłaby się jego pozyskaniem profesjonalnie zająć.

Jeśli stwierdzicie Państwo, że jesteście w którejś z powyższych sytuacji, zachęcamy do kontaktu z nami.