Konsulting

 

Rozwój firmy wymaga od niej odpowiedniego dostosowania i doskonalenia. Organizacja musi coraz lepiej wykorzystywać posiadane zasoby a jednocześnie korzystać z pojawiających się zewnętrznych szans rozwojowych, inaczej zacznie się kurczyć. Dobrze zorganizowana firma, z jasno określonymi celami krótko i długoterminowymi, przemyślane i zweryfikowane inwestycje, z dobrze skalkulowanym finansowaniem, pozwolą firmie skokowo zwiększyć jej potencjał i zdecydowanie wyprzedzić konkurencję.

 

Oferta obejmuje:

 

  • Badanie kondycji finansowej firmy
  • Wyceny przedsiębiorstwa
  • Optymalizacje podatkowe
  • Wsparcie w zdobywaniu zewnętrznych źródeł finansowania (kredyty, pożyczki, dotacje unijne, Private Equity, oferta prywatna i publiczna na GPW)
  • Przygotowanie planów strategicznych i operacyjnych, biznes planów, budżetów
  • Przygotowanie systemów motywacyjnych i premiowych
  • Udział w przygotowaniu, ocenie i prowadzeniu projektów inwestycyjnych, w tym w nowe projekty biznesowe - StartUpy
  • Reorganizacje, restrukturyzacje, łączenie spółek, due dilligence
  • Zmiana formy prawnej spółki i struktury organizacyjnej
  • Reprezentacja właścicielska w radach nadzorczych spółek