Optymalizacja procesów biznesowych

 

Każda firma chcąc osiągnąć sukces musi w sposób zorganizowany i spójny zarządzać procesami w niej zachodzącymi. Rozbieżne cele, źle lokowane zasoby, brak informacji są pierwszym krokiem do chaosu w organizacji. Uprządkowanie procesów daje wymierne i natychmiastowe oszczędności. Natomiast szybka, precyzyjna i właściwie skierowana informacja jest głównym elementem świadomego podejmowania właściwych decyzji. Jej nośnikiem w organizacji są wszelkiego rodzaju dokumenty, zewnętrzne i wewnętrzne. Pewność informacji oraz dostęp do niej w każdym momencie daje przewagę biznesową i pozwala na przygotowanie odpowiednio skalkulowanej oferty. Aby jednak dostęp do informacji był natychmiastowy i pewny niezbędne są odpowiednie systemy informatyczne: system finansowo-księgowy, ERP wspomagający zarządzanie, CRM wspomagający działania handlowe, Work Flow organizujący obieg dokumentów, BI dający wielowymiarowe dane analityczne i kontrolingowe. To wszystko ma sprawić, że informacja dająca nam przewagę konkurencyjną będzie dostępna w odpowiednim czasie i w odpowiedniej formie. System musi być intuicyjny i elastyczny ale jednocześnie precyzyjny i pewny. Dobrze wdrożony system informatyczny znacznie podnosi efektywność firmy.

 

Oferta obejmuje:

 

 • Audyt wstępny - identyfikacja i zdefiniowanie istniejących procesów:
  • Sprzedażowych
  • Produkcyjnych
  • Usługowych
  • Logistyczno-magazynowych
  • Finansowo-księgowych
 • Raport z audytu
  • Wskazanie „wąskich gardeł” i obszarów ryzyka
  • Stan alokacji zasobów
  • Faktyczne zakresy kompetencji i odpowiedzialności
 • Przygotowanie modelu procesów finansowo-księgowych
  • Plan kont wraz o odpowiednią analityką
  • Polityka rachunkowości
  • Definicja marż i miejsc powstawania kosztów (MPK)
 • Wdrożenie systemu obiegu dokumentów
  • Przygotowanie wzorów dokumentów wewnętrznych
  • Opracowanie systemu dekretacji i przepływu dokumentów
  • Opracowanie sposobów ewidencji dokumentów i dostępu do informacji
  • Przygotowanie schematu obiegu dokumentów wraz z terminami
  • Pomoc w wyborze systemu Work Flow (opcja)
 • Audyt i konfiguracja systemów IT
  • Analiza potrzeb w obrębie IT
  • Doradztwo w wyborze odpowiednich do potrzeb systemów IT oraz niezbędnej infrastruktury
  • Definiowanie zakresu wdrożenia i reprezentowanie firmy w analizie przedwdrożeniowej
  • Kierowanie zespołem wdrożeniowym po stronie firmy
  • Zarządzanie projektem wdrożeniowym
 • Optymalizacja, przygotowanie i wdrożenie docelowego modelu procesów biznesowych
  • Graficzny model docelowych procesów
  • Proponowana struktura organizacyjna
  • Zestaw procedur, zakresów obowiązków i odpowiedzialności
  • Harmonogram uruchomienia
  • Nadzór nad wdrożeniem