Zarządzanie finansami

 

W wielu firmach zwłaszcza z obszaru MŚP nie ma funkcji dyrektora finansowego. Pełni ją właściciel bądź główna księgowa. Zatrudnienie takiej osoby w pełnym wymiarze wiąże się ze sporymi kosztami i choć w dłuższej perspektywie warto ten koszt ponieść, to jednak firmy często się na to nie decydują. Rozwiązaniem jest CFO Assistance – doradztwo w procesach decyzyjnych lub Interim Management, czyli zlecenie zewnętrznemu managerowi pełnienia funkcji dyrektora finansowego. Nie jest to konsulting, osoba taka musi być wyposażona w narzędzia decyzyjne. Może jednak pracować w niepełnym wymiarze czasu bądź zajmować się tylko określonym zakresem polityki finansowej. Firma zyskuje unikalne kompetencje nie zwiększając jednocześnie znacząco kosztów stałych.

W biznesie ważna jest Intuicja, ale tylko wymierne wskaźniki są w stanie pokazać czy intuicja nas nie zawiodła. Znajomość parametrów finansowych wpływających na ostateczny wynik firmy, czy to w postaci zysku, dodatniego cash flow czy zwiększonych obrotów na nowym rynku, pozwala na podejmowanie odpowiednich działań inwestycyjnych czy ogranizczających koszty. Odniesienie tego do przyjętych budżetów daje możliwość szybkiego znalezienia przyczyn powstania odchyleń. Jednym słowem pozwala na optymalne gospodarowanie zasobami finansowymi i lepsze wykorzystanie posiadanego kapitału obrotowego, co oznacza większy zysk z każdej zainwestowanej w firmę złotówki.

Istnieją firmy, które nie osiągają zysków ale generują dodatnią gotówkę, krótko żyją firmy, które mają zyski ale nie mają gotówki. Zarządzanie przepływem gotówki jest najważniejszą umiejętnością służb finansowych w firmie. Rotacja zapasami, optymalizacja cyklu produkcyjnego, ściągalność należności i wiarygodność kredytowa u dostawców muszą być idealnie zsynchronizowane. Nie trzeba mieć dużego kapitału, trzeba nim tylko odpowiednio szybko obracać – a przez to lepiej wykorzystywać zainwestowane środki finansowe.

 

Oferta obejmuje:

 

 • Interim Management
  • Zarządzanie działem finansowym, księgowym, kadrowo-płacowym, IT, administracyjnym
  • Reprezentowanie firmy w relacjach z bankami i innymi instytucjami finansowymi
  • Sprawozdawczość finansowa i zarządcza
  • Pozyskiwanie zewnętrznego finansowania
  • Wsparcie decyzyjne
 • Budżetowanie i kontroling
  • Przygotowanie Kluczowych Wskaźników Efektywności (KPI)
  • Przygotowanie zestawu wskaźników kontrolingowych charakterystycznych ze względu na branżę lub specyfikę firmy
  • Wdrożenie systemu budżetowania i raportowania
  • Przygotowanie i rozliczanie budżetów
  • Analiza i ocena osiąganych parametrów kontrolingowych
  • Outsourcing kontrolingowy
 • Zarządzanie cash flow
  • Analiza rotacji kapitału obrotowego i zapotrzebowania na gotówkę
  • Zarządzanie kapitałem obrotowym poprzez:
   • Weryfikację i reorganizację polityki magazynowej
   • Miękką windykację należności
   • Renegocjację warunków kredytowych u dostawców
   • Opracowanie i kontrolowanie raportu bieżących przepływów pieniężnych