Zrealizowane projekty

 

Projekty zrealizowane przez członków zespołu oraz przy ich udziale:

 

 • pełna restrukturyzacja procesów biznesowych w obszarach księgowości, finansów, gospodarki magazynowej i produkcji w skali grupy - Ekodynamic Sp. z o.o.
 • optymalizacja procesów biznesowych w obszarach finansów, księgowości, gospodarki magazynowej, IT - SSK SA
 • wdrożenie pełnego systemu ERP - AB SA, SSK SA, Ekodynamic Sp. z o.o.
 • wdrożenie systemu kontrolingu - Shah-Bob Sp. z o.o., DSR Sp. z o.o.
 • wdrożenie systemu budżetowania i kontrolingu - AB SA, SSK SA
 • przygotowanie i realizacja długoterminowej strategii spółki - SSK SA, OneRay Investment SA
 • wycena przedsiębiorstwa - SSK SA, eXant Software Polska Sp. z o.o., SDS Sp. z o.o.
 • wprowadzenie spółki na rynek NewConnect - SSK SA
 • pozyskanie środków z funduszy unijnych - Urząd Miasta Wrocławia, SSK SA
 • zasiadanie w Radach Nadzorczych spółek - CWPE Sp. z o.o., OneRay Investment SA, IPO SA, ARAW SA, SDS Sp. z o.o.
 • projekt M&A - IPO SA/OneRay Investment SA, SSK SA/ITG SA
 • pozyskanie i wprowadzenie strategicznego inwestora finansowego VC - AB SA
 • opracowanie i wdrożenie raportu bieżących przepływów pieniężnych - SSK SA, DSR Sp. z o.o.
 • opracowanie i wdrożenie systemu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej i kluczowych pracowników - Urząd Miasta Wrocławia, SSK SA
 • Projekty startup'owe - Locozone Sp. z o.o., SSK SA